Kurser

Kursus i systematisk coaching

Kampagnetilbud 4.999 kr. ex. moms5 moduler af én dags varighed + minimum 10 timers dokumenteret træning samt 30 minutters certificering med ekstern censor


Hvad kan dette kursus?


 • Give ledere og medarbejdere en værktøjskasse til bedre samtaler
 • Lære at anvende coaching i praksis - læring og teori kobles til praksis i dagligdagen - stil, indhold og cases tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og udfordringer
 • Skabe bedre arbejdspladser gennem et fælles kommunikativt fundament - det er en styrke at have mange forskellige kompetencer og erfaringer at trække på, og det stiller samtidigt krav til forståelsen for måden, der kommunikeres på, både med de unge og indbyrdes i personalegruppen
 • Give en nutidig tilgang til kommunikation, samt komme til at tale samme sprog


Stikord til indhold:


 • Forudsætninger for coaching, Etik i rollen som coach, Anerkendelse, Nysgerrighed, Symmetri/Asymmetri, Hypoteser og Selvkritik


Teori:


 • Coachingformer (Ledelsesbaseret, Mentor-rolle, Personlig mm.), Multiversteori, Coachen som gamemaster og sprogspil, Kontekstmarkører
  Modeller:
 • Johari-Vinduet, Kontrolcirklen, Domæneteori, Aktiv lytning, Løsningsfokuseret coaching, Narrativ
  tilgang, Karl Tomms Spørgsmålstyper, Appreciative Inquiry, Coaching med reflekterende team


Form:


Kurset er bygget op om at lære gennem øvelse, og det er derfor primært den første kursusdag, som bruges på den dybere teoretiske forståelse.
Vi starter med kommunikation generelt, og lærer at spørge ind, så vi får flere nuancer på en fortælling og anvender aktiv lytning til at skabe refleksion og klarhed hos den, vi taler med. Herefter er der fokus på at sætte spørgsmålene i system, så samtalen bliver en målrettet proces. Vi arbejder blandt andet med Karl Tomms spørgsmålstyper, løsningsfokuseret coaching, appreciative inquiry og narrativ terapi, som er 4 forskellige fremgange til coaching.
Disse værktøjer introduceres enkeltvis og øves mellem kursusdagene.
Derudover, arbejder vi med konflikthåndtering, procesfacilitering og teamcoaching.
Vi øver altid teknikkerne på hinanden, så vi får nogle gode træningsoplevelser mellem modulerne.
Dette stiller krav til kursisternes fortrolighed og villighed til at dele udfordringer med hinanden.


Forberedelse og certificering:


Regn med ca. 5 timers forberedelse pr. modul i form af litteratur og træning af coachingteknikker. Aarhus Coaching har lavet en række videoer, der viser brugen af de forskellige modeller i praksis. Disse videoer bliver gjort tilgængelige for kursisterne via et link til Youtube, og kursisterne har dermed et meget håndgribeligt værktøj at støtte sig til, når de skal øve coaching. Baseret på feedback fra de fokuspersoner, som de enkelte kursister har haft, tilbyder Aarhus Coaching at udarbejde en individuel rapport til hver kursist, med dennes styrker som coach samt dennes udviklingspunkter. Rapporten udarbejdes på baggrund af et elektronisk spørgeskema.
For at kunne gå til certificering, kræves dokumentation for minimum 10 afholdte coachingsamtaler.

Karriere Coaching

Timepris 999 kr. ex. moms


Karrierecoaching giver dig mulighed for at afklare mål og ønsker i arbejdslivet.
I karrierecoaching arbejder vi målrettet med at lave en fyldestgørende afklaring af dine kompetencer, din motivation, dine ønsker og behov.


Afklaring er et vigtigt skridt for at kunne finde og ligge den rigtige plan for din fremtidige karriere eller de næste skridt på stigen.


Karrierecoaching er også for dig, som har brug for at finde et nyt job. Vi hjælper dig til at få skabt et billede af hvilken type jobs du kunne trives i, samt hjælp og sparring til ansøgninger, CV, LinkedIn og jobsamtaler.

Ledelsescoaching

Timepris 999 kr. ex. moms


Ledelsescoaching er coaching til ledere eller ledergrupper som ønsker at arbejde med udvikling af leder-kompetencer.


Ledesescoaching udvikler dig som leder og menneske, og giver dig nye perspektiver på virksomheden og organisationen.


Ledelsescoaching varetages altid af coaches som har bred erfaring med ledelse eller organisations-udvikling fra store internationale virksomheder.

Vores tilbud:

Life Coaching

Timepris 999 kr. ex. moms


Lifecoaching er for dig som har brug for hjælp til at få overblik over dit liv og få et andet perspektiv på dine udfordringer.


I lifecoaching arbejder vi med et målrettet fokus det som betyder noget for dig som f.eks. fysik, forhold, familie, selvtillid, psyke m.m.


Formålet er igennem coaching at skabe et fundament, som sætter dig i stand til at træffe kvalificerede beslutninger og igangsætte handlingsplaner for dig selv.

+45 5050 9737

tina@aarhuscoaching.dk

Stress Coaching

Timepris 999 kr. ex. moms


Stresscoaching er for dig som har brug for hjælp til at håndtere din stress.
Gennem coachingen arbejder vi med at afhjælpe og forebygge stress.


Vi har fokus på mønstre og relationer og afdækker hvad der trigger dig til at blive stresset, og omvendt, hvad der hjælper dig til at håndtere stress.


Målet er at du bliver bevidst om dit eget handlemønster og ved hjælp at nogle redskaber, bliver i stand til selv at kunne træffe bevidste og kvalificerede valg,som kan forebygge fremtidig stress.

+45 5050 9737

Kontakt os:

tina@aarhuscoaching.dk